Informace ESU

eu

ESU: Evropští provozovatelé lidově technické zábavy nemusí dokladovat kvalifikaci profesních řidičů

Požadavek na ustanovení výjimky v národních zákonech

Pro Evropskou unii provozovatelů lidově technické zábavy je právní situace zcela jednoznačná: provozovatelé lidově technické zábavy v Evropě se nemusí účastnit vzdělávacích seminářů pro profesní řidiče. EUS se odvolává na směrnici EU 2003/59ES, v níž se v článku 2 pod písmenem g uvádí: „Tato směrnice neplatí pro řidiče motorových vozidel k přepravě materiálu nebo vybavení, které řidič používá k výkonu svého povolání, pokud při řízení motorového vozidla nejde o hlavní zaměstnání řidiče.“

S cílem zajistit kvalitu profese řidič motorového vozidla Evropský parlament vydal v roce 2003 evropskou „Směrnici o výchozí kvalifikaci a dalším vzděláváním řidičů některých motorových vozidel pro nákladní dopravu a přepravu osob“ (směrnice 2003/59/ES). Její cíle měly členské státy prosadit do národního práva do září 2006.

K zajištění toho, že činnost řidiče v profesionální přepravě nákladů a osob budou provádět jen patřičně kvalifikované osoby, článek 3 směrnice předpokládá kromě výchozí kvalifikace i povinnost účastnit se dalšího vzdělávání profesních řidičů. To má řidičům umožnit aktualizaci základních znalostí nezbytných pro jejich povolání. Členské státy byly vyzvány, aby vytvořily příslušný systém dalšího vzdělávání.

Pro ESU existuje jednoznačné vymezení mezi profesionální přepravou nákladů a profesí provozovatele lidově technické zábavy. Tito provozovatelé nejsou profesní řidiči. Vydělávají si peníze na lidových slavnostech a ne přepravou cizího zboží. Proto je nezbytně nutné zbavit provozovatele lidově technické zábavy ve všech evropských zemích povinnosti mít kvalifikaci profesního řidiče.

ESU vyzývá státy EU, aby při realizaci směrnice 2003/59/ES v národním právu zakotvili přímo ustanovení o výjimce týkající se provozovatelů lidově technické zábavy.

V Nizozemí, Švýcarsku, Belgii, Německu a Rakousku už jsou tyto výjimky součástí příslušných zákonů.

Rakouské Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a technologie (bmvit) stanovilo usnesením z 08. 05. 2014 (170.627/0004-IV/ST4/2014): dle § 19 odst. 3 řádku 7 zákona o přepravě nákladů (GütbefG) jsou řidiči motorových vozidel k přepravě materiálu nebo vybavení, které řidič používá k výkonu svého povolání, vyňati z povinnosti dokladovat kvalifikaci řidiče (kódem 95 uvedeným v řidičském oprávnění), pokud řízení motorového vozidla není hlavním zaměstnáním řidiče. Podle názoru bmvit spadají pod uvedenou výjimku i řidiči vozidel provozovatelů lidově technické zábavy, když přepravují například kolotoče, atd. na akce, po transportu se podílejí na postavení kolotoče, popř. příslušné atrakce a v průběhu akce ji jako hlavní profesi provozují (např. prodávají vstupenky, kontrolují techniku, udržují ji, čistí, atd.). Takové přepravy spadají pod ustanovení o výjimce uvedené v § 19 odst. 3 řádku 7 zákona o přepravě nákladů (GütbefG) a řidiči takových motorových vozidel nepotřebují doklad o kvalifikaci řidiče.“

V Německu jsou v zákoně o kvalifikaci profesních řidičů (BKrFQG) uvedena nová ustanovení pro řidiče motorových vozidel. Provozovatelé lidově technické zábavy spadají pod výjimku dle § 1 odst. 2 bodu 5 BKrFQG, protože přepravují materiál, popř. vybavení, tento materiál, popř. vybavení používají k výkonu svého povolání a řízení motorového vozidla není jejich hlavním zaměstnáním. V „Prováděcích pokynech k právu souvisejícímu s kvalifikací profesního řidiče“ se profese provozovatel lidově technické zábavy explicitně uvádí v Dodatku 3 jako výjimka dle § 1 odst. 2 bodu 5 BKrFQG takto: „Totéž platí pro přepravu atrakcí lidově technické zábavy (např. lunaparků, cirkusových stanů) jejich provozovateli.“


Soudržnost v boji o evropskou LTZ (lidově technickou zábavu), cirkusy a varieté

 • 38. kongres Evropské Schausteller-Union v Dublinu
 • Členové Evropské Schausteller-Union volí vedení svazu

Irové jsou známí svou velkou upřímností a pohostinností. O tom se mohli na začátku roku přesvědčit i účastníci 38. kongresu Evropské Schausteller-Union (ESU). Od 3. do 5. ledna byli hosty irského svazu Irish Showmen’s Guild v Dublinu. A irští kolegové se jim postarali – slovy prezidenta ESU Alberta Rittera – „s nesmírnou srdečností a velkolepou organizací o nezapomenutelný pobyt“.

Zástupci Schausteller-Union z Německa, Nizozemska, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Irska, Skotska, Anglie, Švédska a Portugalska se sešli v irské metropoli, aby projednali aktuální témata této profese v rámci Evropy a vypracovali společná řešení. 

Znovuzvolení prezidenta Alberta Rittera

Při řádných volbách byl dosavadní prezident Albert Ritter velkou většinou potvrzen ve svém úřadu. Opakovaně zvoleni byli i viceprezidentka Nicole Vermolen, Charles Senn a Franck Delforge a generální sekretář Steve Severeyns. Novým členem prezidia ESU se stal generální sekretář Irish Showmen´s Guild Chris Piper, který ve funkci viceprezidenta vystřídal svého krajana Russela Perkse. Bernhard Gerstberger, jednatel rakouského svazu pracovníků kin, kulturních a zábavních zařízení byl zvolen zástupcem generálního sekretáře. Všechny výsledky jsou uvedeny na konci článku.

Projednání aktuálních témat

V zahajovacím proslovu prezident Albert Ritter poukázal na politický význam Evropské Schausteller-Union, která se už 60 let úspěšně zasazuje za zájmy evropských „světských“ a za budoucnost lidových slavností, které jsou kulturním majetkem jednotlivých zemí.

S více než 70.000 členy v národních svazech je ESU podle Rittera jednou z největších profesních organizací v Evropě. Díky kontinuitě a dialogu jako rovný s rovným se v minulých desetiletích podařilo docílit její akceptace a velkého ocenění v úřadech Evropské unie a komise. Prezident Ritter poděkoval hostitelskému svazu irských kolegů za perfektní organizaci jubilejního kongresu. Poté prezident v ESU srdečně přivítal delegáty British Showmen’s Guild a skotské sekce.

Poté, co prezident Ritter a generální sekretář Severeyns představili pracovní výsledky dosažené v roce 2013, Steve Severeyns a generální jednatel Německého svazu (DSB) Frank Hakelberg poreferovali formou prezentace v Powerpointu o kritériích a podmínkách pro přijetí evropských lidových slavností do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Zásadním tématem - stejně jako na akcích ESU v loňském roce – bylo i v Dublinu jednotné prosazování bezpečnostní normy EN 13814 v mobilních atrakcích v Evropě. Generální jednatel DSB Hakelberg informoval o aktuálním stavu „německé speciální cesty“, která negarantuje ochranu původního stavu a znevýhodňuje majitele starších atrakcí. ESU i nadále požaduje jednotnou celoevropskou úpravu k zajištění této profese v rámci Evropy.

Následovala přednáška nově zvoleného zástupce generálního sekretáře ESU Bernharda Gerstgebera k evropské normě EN 13814 provázená opět powerpointovou prezentací na téma přepravní směrnice týkající se mobilních atrakcí v Evropě.

V návaznosti na odborné přednášky delegáti diskutovali o aktuálních tématech z národních svazů. Například skotští kolegové si postěžovali na dvojí poplatky při žádosti o vydání licence na lidové slavnosti v jejich zemi, které jsou v příkrém rozporu s evropskou směrnicí 2006/123/ES. ESU přislíbila, že je podpoří a prověří celou problematiku po právní stránce.

I nadále jsou aktuální přepravní potíže hlavně irských a skotských členů Evropské Schausteller-Union. Prezidium přislíbilo, že se v Helsinkách poradí s příslušnými politickými místy o co nejrychlejších možnostech řešení.

Dalšími tématy v Dublinu byly spolupráce ESU s Evropskou komisí, vzdělávání mládeže, sazby DPH, marketing a sociální média. 38. kongres Evropské Schausteller-Union byl zakončen informacemi o průběhu sezóny lidových slavností 2013 a o pozitivním vývoji vánočních trhů v Evropě.

Jubilejní party s irskou tradicí

Společenským vyvrcholením mezinárodního setkání delegátů ESU se stala velká dvojitá narozeninová oslava v hotelu Gibson, která se konala 4. ledna. Až do časného rána hosté slavili – za doprovodu irské hudby a tradičních tanců – 60 let ESU a 60 let irského svazu Irish Showmen’s Guild.

Výsledky voleb do prezidia:

Evropská unie

 • prezident Albert Ritter (Německo)
 • viceprezidentka Nicole Vermolen (Nizozemí)
 • viceprezident Charles Senn (Švýcarsko)
 • viceprezident Franck Delforge (Belgie)
 • viceprezident Chris Piper (Irsko)
 • generální sekretář Steve Severeyns (Belgie)
 • zástupce generálního sekretáře Bernhard Gerstberger (Rakousko)
 • pokladní revizor Wilhelm Schemel (Německo)
 • pokladní revizor David Wallis (Velká Britanie)
 • odborný poradce pro mobilní atrakce Fritz Heitmann (Německo)
 • odborný poradce pro vzdělávání Martin Treichel (Německo)
 • odborný poradce pro přepravu Luís Paulo Fernandes (Portugalsko)
 • odborný poradce pro elektrická zařízení Jan Hoefnagels (Nizozemí)
 • první vlajkonoš Janny de Vries (Belgie)

NAŠE ADRESA

kontaktyHlavní 125
252 07 Štěchovice
+420 777 29 20 22

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář